Kontakt

Rr. Industriska  Nr. 1,
Koçan, Maqedoni

+389 33 272 543

DISTRIBUTOR:

SHQIPËRI

ADRESË:

KONTAKT:

Devi20 Group

Autostrade Tiranë, Durrës km6

+355 692059118, trade@devi20grup.com

KOSOVË

ADRESË:

KONTAKT:

Migros Group Shpk

Zona industrial p.n. 10000 Prishtinë

+381 38543038, albulena.selimi@auloni.com

MALI I ZI

ADRESË:

KONTAKT:

Bobi Comerc

rr.”Ljaljkovci” p.n. Golubovci, Podgoricë

+382 20620394, bobicomerce@t-com.me

MAQEDONI

ADRESË:

KONTAKT:

“TOTAL LOXHISTIK” (Total Logistic)

• Qendra e distribuimit Shtip

rr. “Zheleyniçka” p.n, Shtip

Dragan Rakic, +389 70248614

• Qendra e distribuimit Manastir

rr. “Bitolska” Nr. 7a- KravarI, Manastir

Pece Najdenkovski, +389 72277746

• Qendra e distribuimit Gostivar

rr. “Ilindenska” p.n., Gostivar

Blagoja Trimcevski, +389 70605461

•  Qendra e distribuimit  Shkup

rr. “15 Korpus”, Shkup

Dejan Ivanovski, +389 70210355

DISTRIBUTOR:

SHQIPËRI: Devi20 Group

ADRESË: Autostrade Tiranë, Durrës km6

KONTAKT: +355 692059118,
trade@devi20grup.com

KOSOVË: Migros Group Shpk

ADRESË: Zona industrial p.n. 10000 Prishtinë

KONTAKT: +381 38543038,
albulena.selimi@auloni.com

MALI I ZI: Bobi Comerc

ADRESË: rr.”Ljaljkovci” p.n. Golubovci, Podgoricë

KONTAKT: +382 20620394,
bobicomerce@t-com.me

MAQEDONI: TOTAL LOXHISTIK

• Qendra e distribuimit Shtip

ADRESË: rr. “Zheleyniçka” p.n, Shtip

KONTAKT: Dragan Rakic, +389 70248614

• Qendra e distribuimit Manastir

ADRESË: rr. “Bitolska” Nr. 7a- KravarI, Manastir

KONTAKT: Pece Najdenkovski, +389 72277746

• Qendra e distribuimit Gostivar

ADRESË: rr. “Ilindenska” p.n., Gostivar

KONTAKT: Blagoja Trimcevski, +389 70605461

•  Qendra e distribuimit  Shkup

ADRESË: rr. “15 Korpus”, Shkup

KONTAKT: Dejan Ivanovski, +389 70210355

NA KONTAKTONI