Контакт

Ул. Индустриска бр. 1,
Кочани, Македонија

+389 33 272 543

ДИСТРИБУТЕРИ:

АЛБАНИЈА

АДРЕСА:

КОНТАКТ:

Devi20 Group

Autostrade Tirana, Duress km6

+355 692059118, trade@devi20grup.com

КОСОВО

АДРЕСА:

КОНТАКТ:

Migros Group Shpk

Zona industriale pn 10000 Prishtine

+381 38543038, albulena.selimi@auloni.com

ЦРНА ГОРА

АДРЕСА:

КОНТАКТ:

Bobi Comerc

ul. Ljaljkovci bb. Golubovci, Podgorica

+382 20620394, bobicomerce@t-com.me

МАКЕДОНИЈА

АДРЕСА:

КОНТАКТ:

Тотал Логистик

•  Дистрибутивен центар Штип

ул. „Железничка“ бб, Штип

Драган Ракиќ, +389 70248614

•  Дистрибутивен центар Битола

ул. „Битолска“, бр. 7а – Кравари. Битола

Пеце Наjденковски +389 72277746

•  Дистрибутивен центар Гостивар

ул. „Илинденска“ бб, Гостивар

Благоjа Тримчевски +389 70605461

•  Дистрибутивен центар Скопје

ул. „15-ти Корпус“, Скопје

Деjан Ивановски +389 70210355

ДИСТРИБУТЕРИ:

АЛБАНИЈА: Devi20 Group

АДРЕСА: Autostrade Tirana, Duress km6

КОНТАКТ: +355 692059118,
trade@devi20grup.com

КОСОВО: Migros Group Shpk

АДРЕСА: Zona industriale pn 10000 Prishtine

КОНТАКТ: +381 38543038,
albulena.selimi@auloni.com

ЦРНА ГОРА: Bobi Comerc

АДРЕСА: ul. Ljaljkovci bb. Golubovci, Podgorica

КОНТАКТ: +382 20620394,
bobicomerce@t-com.me

МАКЕДОНИЈА: Тотал Логистик

•  Дистрибутивен центар Штип

АДРЕСА: ул. „Железничка“ бб, Штип

КОНТАКТ:  Драган Ракиќ, +389 70248614

•  Дистрибутивен центар Битола

АДРЕСА: ул. „Битолска“, бр. 7а – Кравари. Битола

КОНТАКТ: Пеце Наjденковски +389 72277746

•  Дистрибутивен центар Гостивар

АДРЕСА: ул. „Илинденска“ бб, Гостивар

КОНТАКТ: Благоjа Тримчевски +389 70605461

•  Дистрибутивен центар Скопје

АДРЕСА:  ул. „15-ти Корпус“, Скопје

КОНТАКТ: Деjан Ивановски +389 70210355

Контакт