Левидиагро jа зазема пол позициjата во обработка на ориз

Левидиагро jа зазема пол позициjата во обработка на ориз

Левидиагро, со 80% од капиталот од Турција и 20% од Македонија, спаѓа во групата на инвеститори кои веќе инвестирале во уште две друштва во Македонија, кои работат во различни области од бизнис секторот:

Новатек Македонија
Електро-механичко инженерство, проектирање и имплементација;

Левидиа (Levidia)
Инвестиција во расадници (производство на овошје), хортикултура и уредување на земјиште.

Фабриката е лоцирана во срцето на Кочани, град познат по преработка на ориз, со оглед на фактот дека 8.000 хектари земјиште е погодно за производство на ориз. Фабриката е опремена со потполно нови машини и опрема кои се увезени од Турција, заедно со знаење.

Нашата цел е да се создаде договор за соработка со поголемите земјоделци и асоцијацијата на земјоделци за производство на ориз кои се целосно поддржани од нашата компанија со модерна механизација, висококвалитетни семиња, ѓубрива и хербициди.

Левидиагро се стреми да го зајакне своето водство во преработка на ориз, способности за одржување и складирање. Со посветени локални услуги и решенија, изградено на детално регионално познавање, во можност е да ги задоволи апсолутните потреби на потрошувачите од целиот свет. Сега, како македонски лидер во понудата на ориз, придонесува со околу 70 проценти од вкупното производство во Македонија.

Левидиагро е основано со цел да инвестира во најновата технологија за преработка на ориз за да се подобри квалитетот на оризот, за продажба на производот во соседните и ЕУ земји како македонски бренд, да го врати угледот на македонскиот ориз во земјите каде се консумирал претходно.

_1Левидиагро, со 80% од капиталот од Турција и 20% од Македонија, спаѓа во групата на инвеститори кои веќе инвестирале во уште две друштва во Македонија, кои работат во различни области од бизнис секторот:

Новатек Македонија
Електро-механичко инженерство, проектирање и имплементација;

Левидиа (Levidia)
Инвестиција во расадници (производство на овошје), хортикултура и уредување на земјиште.

Фабриката е лоцирана во срцето на Кочани, град познат по преработка на ориз, со оглед на фактот дека 8.000 хектари земјиште е погодно за производство на ориз. Фабриката е опремена со потполно нови машини и опрема кои се увезени од Турција, заедно со знаење.

Нашата цел е да се создаде договор за соработка со поголемите земјоделци и асоцијацијата на земјоделци за производство на ориз кои се целосно поддржани од нашата компанија со модерна механизација, висококвалитетни семиња, ѓубрива и хербициди.

Левидиагро се стреми да го зајакне своето водство во преработка на ориз, способности за одржување и складирање. Со посветени локални услуги и решенија, изградено на детално регионално познавање, во можност е да ги задоволи апсолутните потреби на потрошувачите од целиот свет. Сега, како македонски лидер во понудата на ориз, придонесува со околу 70 проценти од вкупното производство во Македонија.

Левидиагро е основано со цел да инвестира во најновата технологија за преработка на ориз за да се подобри квалитетот на оризот, за продажба на производот во соседните и ЕУ земји како македонски бренд, да го врати угледот на македонскиот ориз во земјите каде се консумирал претходно.