УЖИВАJТЕ ВО НАJДОБРОТО 
ОД КОЧАНСКИОТ РЕГИОН

УЖИВАJТЕ ВО НАJДОБРОТО
ОД КОЧАНСКИОТ РЕГИОН

Оризот е основна храна за две третини од светската популација. Оваа едноставна житарица е популарна храна за одржување на животот веќе илјадници години затоа што е здрава, повеќенаменска, економична, лесна за подготовка и со добар вкус. Оризот се одгледува во повеќе од 100 држави и на секој континент, освен на Антарктик. Светската трговија на ориз претставува само околу 5% од светската потрошувачка. Меѓутоа, оваа релативно мала количина со која се тргува (во вредност околу 5 милијарди долари годишно) има огромно влијание на светските економски и државни политики.

Оризот е основна храна за две третини од светската популација. Оваа едноставна житарица е популарна храна за одржување на животот веќе илјадници години затоа што е здрава, повеќенаменска, економична, лесна за подготовка и со добар вкус. Оризот се одгледува во повеќе од 100 држави и на секој континент, освен на Антарктик. Светската трговија на ориз претставува само околу 5% од светската потрошувачка. Меѓутоа, оваа релативно мала количина со која се тргува (во вредност околу 5 милијарди долари годишно) има огромно влијание на светските економски и државни политики.

     Ул. Индустриска бр. 1,

     Кочани, Македониjа

    +389 33 272 543

Ул. Индустриска бр. 1,
Кочани, Македонија

+389 33 272 543